Projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen

Site Mgmt AB är ett företag inom bygg- och fastighetsbranschen som grundades år 2011. 

Företaget drivs av John Alm, som sitter på stor kompetens och erfarenhet av att tidigare ha arbetat på flera företag i branschen.

Tack vare erfarenhet av både utförar- och beställarsidan har vi en tydlig kännedom om hur samtliga aktörer i ett byggprojekt tänker och agerar i de olika skedena av ett projekt. Därmed vet vi vilka ramar, önskemål och krav som ska forma projektet.
Vi har även arbetat med stora nyproduktionsprojekt av såväl bostäder, kommersiella lokaler, handels- och industrifastigheter.
Idag samarbetar vi även med andra konsultföretag. Detta innebär att vi kan komplettera varandras behov, exempelvis genom bemanning på både kort och lång sikt.